Teknoloji

iT Yetenek Eğilimleri Raporu Yayımlandı

TeknolojiWins Haber Merkezi
  • 23 Ocak 2024
  • Okuma süresi: 7 dakika
iT Yetenek Eğilimleri Raporu Yayımlandı

Info-Tech Araştırma Grubu, 2024 yılı İT Yetenek Eğilimleri Raporunu Yayımlandı.

iT Yetenek Eğilimleri Raporu Yayımlandı

Bilişim Sektörünün Gelecekteki İşgücünü Şekillendiren Ana Trendler Belli Oldu! Info-Tech Araştırma Grubu, 2024 yılı İT Yetenek Eğilimleri Raporunu Yayımlandı.

Bilişim teknolojileri sektörü, otomasyon çağının getirdiği yeni fırsatlar, karmaşık zorluklar ve belirsizlik derecesiyle dönüşüm yaşıyor. Küresel bir IT araştırma ve danışmanlık firması olan Info-Tech Araştırma Grubu, IT yetenekleri üzerine yaptığı araştırmaların ışığında “2024 IT Yetenek Eğilimleri” raporunu yayımladı. Rapor, liderlerin bu yeni çağın karmaşıklıklarını nasıl yönetebilecekleri, özellikle de teknolojik ilerlemelerin hızlandığı bir ortamda IT yeteneklerini nasıl yönetecekleri üzerine stratejiler sunuyor.

Info-Tech Araştırma Grubu’nun “2024 IT Yetenek Eğilimleri” raporu, IT yetenek yönetiminin evrilen zorluklarını keşfediyor ve IT işgücünün geleceğini şekillendiren dört ana trendi öne çıkarıyor.

“Otomasyon çağı iş yerinde hassas bir denge gerektiriyor,” diyor Info-Tech Araştırma Grubu’ndan araştırma direktörü Nick Kozlo. “IT liderleri, artık AI ile insan ekiplerini entegre etmek, uzaktan ve ofis içi çalışma modellerini dengelemek, teknik ve yumuşak becerileri birleştirmek ve çalışan refahını korurken yüksek verimlilik sağlamak zorunda. Bu dengeyi sağlamak, hem organizasyon başarısı hem de ekip gelişimi için hayati önem taşıyor.”

Raporun veri ve içgörüleri Info-Tech’in 2024 IT Eğilimleri anketinden elde edildi. Anket, 2023 yılı Ağustos ile Ekim ayları arasında gerçekleştirildi ve çeşitli endüstrilerden, organizasyon büyüklüklerinden ve IT departmanlarından 379 yanıt aldı. Bulgular, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avustralya, Çin, Meksika, Büyük Britanya ve Hollanda’da üretim, sağlık, finans, eğitim ve kamu sektörleri gibi çeşitli endüstrilerde küresel IT manzarasının kapsamlı bir görünümünü sunuyor. Bu çeşitli veri seti, IT yeteneklerinin evrilen rolüne dair geniş bir perspektif yelpazesini yansıtan raporun içgörülerini destekliyor.

“IT liderlerinin, makinelerin insan yeteneği için yerine geçmediğini ve tersine insanların makineler gibi muamele görmemesi gerektiğini hatırlaması esastır,” diye açıklıyor Kozlo. “İş yerlerinde giderek artan beklenti, bireylerin kendi benzersiz insan yollarıyla gelişebileceği, katkıda bulunabileceği ve gelişebileceği ortamların teşvik edilmesidir.”

Info-Tech Araştırma Grubu’nun “2024 IT Yetenek Eğilimleri” raporu, IT işgücünün geleceğini şekillendiren dört ana eğilimi ortaya koyuyor. Anket verilerinin analizi aracılığıyla belirlenen bu eğilimler, organizasyonların ve IT liderlerinin 2024 ve sonrasında işgücünün geleceği için planlama yaparken dikkate alması gereken kritik konulardır:

 

Değişen İşgücü Dinamikleri: Çalışan Deneyimine Merkez Verme:

Çalışan girişimlerini verimlilik açısından haklı çıkarma dönemi sona erdi. Çalışanlar refah ve iş-yaşam dengesine daha fazla odaklanılmasını talep ederken, organizasyonlar tarafından yarım yamalak çabalara olan toleransları da azalıyor. IT liderlerinin, en iyi yetenekleri elde tutmak ve çekmek için çalışan deneyimini kendi başına bir hedef olarak benimsemeleri gerekmekte.

Rapora göre, çalışan deneyimi, son yıllarda hem çalışanlar hem de organizasyonlar için sürekli yükselen bir kaygı olmuş ve IT’de çalışan bağlılığı ve memnuniyetine olan önceki odak noktasını geride bırakmıştır. Ne yazık ki, ankete katılanların sadece %12’si IT organizasyonlarının olumlu bir çalışan deneyimi tasarlamada çok etkili olduğunu düşünüyor ve IT çalışanlarının %48’i bir yıl öncesine göre daha fazla stres altında olduklarını güçlü bir şekilde ifade ediyor. İyi haber şu ki, firmanın anket sonuçları, IT organizasyonlarının %63’ünün önümüzdeki bir ila üç yıl içinde refah üzerine daha fazla odaklanacaklarını gösteriyor.

Zihinler ve Makineler: İnsan-AI İşbirliğini Geliştirme: 

Yaratıcı AI iş yerine girerken, organizasyonların, organizasyonun insanları üzerindeki nihai etkisini ve insanların iş yerine getirebilecekleri sadece insanlara özgü becerileri göz ardı etmemeleri gerekiyor.

Info-Tech’in araştırması, yaklaşık %85 oranında organizasyonun çeşitli kapasitelerde AI kullanmakta olduğunu, %57’den fazla IT liderinin organizasyonlarına AI’den olumlu bir etki beklediğini, %18’inin ise dönüştürücü değişiklikler getireceğini öngördüğünü ortaya koyuyor. Bu iyimser görüşlere rağmen, bu organizasyonların %25’ten fazlası, AI yönetimi için uygun hesap verebilirlik önlemlerinin olmadığını belirtiyor ki, bu durum potansiyel etik ve yasal sorunlara yol açabilir. Firma, IT liderliğinin AI kullanımını organizasyonun temel değerleri ve etiğiyle uyumlu hale getirmesini öneriyor, zira otomatik araçlara aşırı bağımlılık, kişiselleştirilmemiş bir çalışma kültürünü teşvik edebilir ki, bu da işe alım, tutma ve genel çalışan duyarlılığını olumsuz etkileyebilir.

Yerden Ziyade İnsanlar: Hibrit Çalışma Kültürü Yetiştirme:

COVID-19 sonrasında birçok iş yeri, rapor verilerinin de vurguladığı gibi, IT departmanı işlemlerinde önemli bir değişiklikle ağırlıklı olarak uzaktan çalışmayı kesin bir şekilde benimsedi. Bu ortamda, Info-Tech, organizasyonların bunu sadece mümkün kılmaktan öte, yeni uzaktan çalışma ortamını insan etkileşimi ve işbirliği için optimize etmelerini tavsiye ediyor.

Şu anki bulgular, IT departmanlarının en az %50’sinde hibrit roller olduğunu ve %69’unun %50’den fazla tamamen uzaktan çalışan personeli olduğunu gösteriyor. Uzaktan çalışmanın üretkenlik üzerindeki etkisi hakkındaki başlangıçtaki tereddütlere rağmen, ankete katılanların %37’si uzaktan çalışmanın IT departmanları için başarı yı sürüklemekte önemli rol oynadığını belirtti.

IT liderleri arasındaki hibrit çalışma ile ilgili endişeler ise nispeten sabit kalmış, %28’lik bir grup 2024 yılında üretkenlikle ilgili endişelerini dile getirmiş, bu oran 2023 yılında %25 idi. Ancak, çalışan refahı ve motivasyon eksikliği ile ilgili endişeler belirgin şekilde artış göstermiş, %39’dan %50’ye yükselmiş ve sırasıyla %38’den %55’e çıkmıştır.

 

Becerilerin Kesişimi – Çok Disiplinli IT Peyzajında Yolculuk:

Değişen kültürel dinamiklerle birlikte, liderlik, kültürel zeka, teknik uzmanlık ve uyum yeteneğinin kesişimi, organizasyonel direnci ve yeniliği besliyor. Organizasyonlar, geleceğe doğru ilerlemek için bu kesişimi benimsemek zorundadır.

Info-Tech’in raporuna göre, IT alımının 2024 yılında IT liderleri tarafından karşılaşılan en önemli yetenek zorluğu olarak ortaya çıkıyor. Katılımcıların %65’i, ortalama işe alım süresinin üç ayı aştığını ve organizasyonların %30’unun bu sürecin beş ayın üzerine çıktığını belirtiyor. Ayrıca, katılımcıların yaklaşık yarısı, %45’i, organizasyonlarının uygun bir organizasyon yapısına sahip olmadığını düşünüyor. Araştırma bulguları ayrıca, üst düzey liderlik, kurumsal mimari ve veri ve iş zekası gibi özellikle doldurulması zor rollerle ilgili spesifik alım zorluklarını da vurguluyor.

 

Info-Tech Araştırma Grubunun, 2024 yılı İT Yetenek Eğilimleri Raporu, IT alanında çalışan profesyoneller ve liderler için 2024 yılı ve sonrası için işgücü planlamaları yaparken düşünmeleri gereken kritik eğilimleri ortaya koyuyor. IT sektöründeki bu değişim ve gelişmeler, iş dünyasını ve teknolojiyi sadece bugün için değil, gelecekte de şekillendirmeye devam edecek.

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir