Yapay Zeka

EY-Parthenon Üretken Yapay Zeka Araştırması

TeknolojiWins Haber Merkezi
 • 7 Haziran 2024
 • Okuma süresi: 6 dakika
EY-Parthenon Üretken Yapay Zeka Araştırması

EY-Parthenon, Varlık Yönetiminde Üretken Yapay Zeka (GenAI) Araştırmasını Duyurdu.

EY-Parthenon Varlık Yönetiminde Üretken Yapay Zekâ (GenAI) Araştırmasını Yayımladı

EY-Parthenon tarafından gerçekleştirilen Varlık Yönetiminde Üretken Yapay Zekâ (GenAI) araştırması, şirketlerin GenAI’ye olan ilgisinin sadece yatırımlarla sınırlı olmadığını aynı zamanda bu teknolojinin sunduğu potansiyeli de keşfetmeye çalıştığını ortaya koyuyor. Varlık yönetimi alanındaki şirketlerin çoğu GenAI’ye aktif olarak yatırım yaparken, bu alanda yeni ekipler de oluşturuyor.

EY-Parthenon Üretken Yapay Zeka Araştırması

EY-Parthenon’un Varlık Yönetiminde Üretken Yapay Zekâ (GenAI) araştırması, finans sektörü için kritik bir yol haritası sunuyor. Yapay zekâ ve GenAI’nın dönüştürücü etkisi, varlık yönetiminde verimlilik ve müşteri deneyiminde büyük iyileştirmeler sağlayabilir. Ancak, veri doğruluğu ve gizliliği gibi zorlukların üstesinden gelmek için güçlü bir yönetişim yapısı oluşturulması şart. Bu araştırma, sektördeki liderlerin GenAI teknolojisinin potansiyelini nasıl en iyi şekilde kullanabileceğine dair önemli ipuçları sunarak, gelecekteki yenilikler için bir rehber niteliği taşıyor.

 

Yapay zekânın (AI) ve üretken yapay zekânın (GenAI) potansiyel dönüştürücü etkisi, varlık yönetimi alanı üzerinde de giderek artıyor. EY-Parthenon tarafından hazırlanan Varlık Yönetiminde Üretken Yapay Zekâ (GenAI) araştırması; şirketlerin GenAI teknolojisinden tam anlamıyla yararlanabilmesi için stratejik ortaklıklar ve ekosistemler kurulmasının kritik öneme sahip olduğunu ortaya koyuyor.

225’ten fazla üst düzey yöneticiyle yapılan araştırma, şirketlerin %75’inin GenAI ekiplerini harekete geçirdiğini belirtiyor. Sektör genelinde GenAI yatırımlarının temel belirleyicilerinin; müşteri deneyimi iyileştirmeleri (%69), görev otomasyonu (%62) ve maliyet düşüşü (%56) olduğu görülüyor.

Varlık yönetiminde GenAI’nın benimsenmesinin önündeki zorluklar

Varlık Yönetiminde Üretken Yapay Zekâ (GenAI) araştırmasına yanıt verenlerin çoğunluğu (%63) GenAI kullanım örneklerinde harici verilerden endişe duyuyor. Bu liderler, veri doğruluğunu (%67), veri kalitesini (%45) ve veri gizliliğini (%42) en önemli endişeleri olarak belirtiyor.

Birçok lider, GenAI kullanımına ilişkin yönergelerde netlik konusunda eksiklik olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların çoğunluğuna göre bu belirsizlik GenAI kullanımını yavaşlatabilir. Bu endişe en yüksek oranda özel bankalar (%65) ve varlık yöneticileri (%62) arasında görülüyor. Araştırmaya katılanlar aynı zamanda kendi yeteneklerini genişletmek için dış ortaklıklara ve ekosistemlere duyulan ihtiyacın da farkındalar. Özel bankaların %66’sı ve varlık yöneticilerinin %70’i ofis içerisinde GenAI öncelikleri üzerinde yürütülecek ortaklıklar düşündüklerini söylüyor.

Yapay zekâ yolculuğunda atılması gereken beş adım

Araştırmaya katılanların çoğunluğu GenAI’nın büyük potansiyelini görüyor. Varlık yöneticilerinin %86’sı bunun üretkenliği artıracağına inanıyor ve %66’sı gelişmiş bir müşteri deneyimi bekliyor. Dahası, varlık yöneticilerinin %68’i GenAI’dan en büyük zaman ve maliyet tasarrufunun gelişmiş müşteri hizmetlerinden gelmesini bekliyor.

 1. İş modelini yeniden tasarlayın
  • Firmalar dönüştürücü teknolojilerle, iş modellerinin bozulmasına yönelik stratejik bir vizyon geliştirerek, çabalarını ve yatırımlarını buna göre düzenleyerek kendilerini başarıya hazırlayabilir. Varlık yöneticileri, GenAI’nın tavsiyeyi nasıl demokratik hale getirebileceğini ve müşteri-danışman deneyimlerini nasıl dönüştürebileceğini düşünmelidir.
 2. Operasyonları yeniden düşünün
  • Tekrarlanan, veriye dayalı görevlerin otomatikleştirilmesi ve optimize edilmesi, işletme genelinde önemli kazanımlar sağlayabilir. Veri toplama, analiz ve veri girişi birçok firma için umut verici başlangıç noktalarıdır.
 3. Sağlam bir yönetişim çerçevesi oluşturun
  • GenAI modelleri şirketlerin her alanında daha geniş çapta benimsendikçe mevcut riskleri artıracak ve yenilerini ortaya çıkaracaktır. Bu durum hem dahili uygulamalar hem de üçüncü taraf araçlar için güçlü risk yönetimi yönetimini her zamankinden daha önemli hale getiriyor.
 4. Temel verilere, yeteneğe ve altyapıya yatırım yapın
  • GenAI ile uzun vadeli başarı, veri yönetiminden yetenek ve teknoloji altyapısına kadar çok çeşitli alanlarda güçlü yetenekler gerektirir.
 5. Ekosistemleri geliştirmek için ortaklıklar kurun
  • Ortaklıklar, şirketlerin GenAI teknoloji ve yetenek boşluklarını kapatmasına, inovasyonu hızlandırmasına ve uzun vadeli rekabet avantajı kazanmasına yardımcı olabilir.

EY-Parthenon Türkiye Şirket Ortağı Cem Çamlı, Varlık Yönetiminde Üretken Yapay Zekâ (GenAI) araştırmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Yapay zekânın (AI) ve üretken yapay zekânın (GenAI) dönüştürücü etkisi her alanda hızlı bir şekilde görülmeye başlıyor. Zaman geçtikçe servet ve varlık yönetimi gibi çok daha spesifik ve kendi içinde geniş iş süreçleri olan alanları da etkileyip içine alıyor. Artık varlık yönetimi alanında da GenAI dönemi başladı. GenAI yatırımlarından en doğru şekilde yararlanmak için varlık yöneticilerinin, daha geniş iş hedefleri doğrultusunda fırsat alanlarını dikkatlice değerlendirmesi ve önceliklendirmesi gerekiyor.”

Varlık ve varlık yöneticilerinin iş modellerini yeniden tasarlama ve operasyonlarını Üretken Yapay Zekâ (GenAI) ile dönüştürme fırsatına sahip olduğunu söyleyen EY-Parthenon (EYP) Türkiye Şirket Ortağı Yusuf Bulut, “GenAI, her geçen gün finans sektörünü yeniden şekillendiriyor. Bu teknolojik gelişme sektöre çok büyük fırsatlar sunarken aynı zamanda yöneticilerin de bazı riskler almasını gerektiriyor. Şirketler, değer zincirinde kısa vadede en yüksek etkiye sahip olanlara öncelik veriyor. Veri gizliliği ve doğruluğu gibi bir dizi teknolojik riskin üstesinden gelmek için güçlü yönetişim modellerine ve kontrollere ihtiyaç duyuyor.”

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir